RANKING KLUBU BOKSERA 2018

Prosimy o przygotowywanie danych do Rankingu Klubu Bokser 2018.
Prosimy o przygotowanie kopii kart ocen z zaznaczeniem BOG i BIS, z wystaw krajowych  i zagranicznych .
Skany kart prosimy przesłać na adres Klubu – klub@boxerklub.pl
Jeżeli pies uczestniczył w specjalistycznych wystawach bokserów proszę podać ilość zgłoszonych psów na wystawie (powinno być powyżej 40). Do rankingu zaliczane jest 10 najlepiej punktowanych wystaw
Prosimy o wstępne podsumowanie ilości zdobytych punktów. Może to być zrobione w dowolnej formie – jako opis, tabelka, zestawienie w arkuszu.
Prosimy o dołączenie zdjęć zgłaszanego psa.
Proszę o dostarczenie kopii kart ocen do dnia 28.02.2019
Punktacja taka sama jak w 2017 roku.