SPECJALISTYCZNA WYSTAWA BOKSERÓW O PUCHAR KALINKI 06.07.2019

SPECJALISTYCZNA WYSTAWA BOKSERÓW KLUBU WYBIERALNEGO O PUCHAR KALINKI
(duże CWC)
BOXER DOG SHOW – KALINKA CUP

Wrocław – 06.07.2019 – Poland

KWALIFIKACJE HODOWLANE / BREEDING CLASSIFICATION ZTP07.07.2019

sędzia – UWE WERNER