Klubowa Wystawa Bokserów o Zwycięstwo Roku (Jahressieger) , 13.05.2023, Łódź – Stadion Start

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatorów Klubowa Wystawa Bokserów o Zwycięstwo Roku została przesunięta na wrzesień.
Niezwłocznie, po zatwierdzeniu zmian przez Zarząd Główny, poinformujemy Państwa o dacie i miejscu wystawy.
Osoby, które zgłosiły i zapłaciły za zgłoszenia otrzymają zwrot wpłaty na konto.
Przepraszamy za zmiany i niedogodności.
 
We are sorry to inform you that due to reasons beyond the control of the organisers, the Annual Boxer Club Show has been postponed until September.
As soon as the new date of the show is approved by General Management of Polish Cynological Association, we will inform you of the exact date and place of the show.
Those who have already registered and paid for entries will have their payment refunded to their account.
We apologise for the changes and any inconvenience cause by the situation.