Pożegnanie Bogny Ugarynko-Osikowicz

16 czerwca 2024 odeszła od nas Bogna Ugarynko-Osikowicz.
Wieloletnia hodowczyni bokserów i szpiców miniaturowych z przydomkiem „Alfa Hara”.
Była wspaniałą, ciepłą, koleżeńską osobą, kochającą boksery, przez wiele lat była związana z Klubem Boksera w Polsce.
Będzie nam ciebie Bogno bardzo brakowało.
Klub Bokser w Polsce składa wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim.

Pożegnanie Krzysztofa Mazurkiewicza

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego hodowcy bokserów z przydomkiem Koniec Kłopotów – Krzysztofa Mazurkiewicza.
Składamy Kondolencje pogrążonej w żałobie Rodzinie i bliskim.

Specjalistyczna Klubowa Wystawa Bokserów / Speciality Boxer Club Show 20.04.2024 – Polska / Poland Moszna oddział Opole – wystawa odwołana / dog show canceled.

Zarząd ZKwP w Opolu i Zarząd Klubu Boksera w Polsce z przykrością informują, że mająca się odbyć w dniu 20.04.2024 w Mosznej Specjalistyczna Wystawa Bokserów ze względu na bardzo małą ilość zgłoszeń została odwołana. Zapraszamy w roku przyszłym.

Zarząd Klubu Boksera w Polsce.

The Management Board of ZKwP in Opole and the Management Board of the Boxer Club in Poland regret to inform you that the Specialized Boxer Dog Show scheduled to take place on April 20, 2024 in Moszna has been canceled due to a very small number of entries. We invite you next year.

Management Board of the Boxer Club in Poland.

Zaszufladkowano do kategorii Wystawy

Specjalistyczna Klubowa Wystawa Bokserów / Speciality Boxer Club Show 20.04.2024 – Polska / Poland Moszna oddział Opole – dzisiaj koniec rejestracji / registration ends today.

Przypominamy, że dzisiaj kończy się przyjmowanie zgłoszeń na  Specjalistyczną Klubową Wystawę Bokserów Klubu Wybieralnego 20.04.2024 w Mosznej.              Jeżeli ilość zgłoszonych psów będzie mniejsza niż 20 to wystawa zostanie odwołana.

We would like to remind you that registration for the Speciality Boxer Club Show on April 20, 2024 in Moszna are ends today. If the number of registered dogs is less than 20, the dog show will be canceled.

Zaszufladkowano do kategorii Wystawy

Specjalistyczna Klubowa Wystawa Bokserów Klubu Wybieralnego / Speciality Boxer Club Show 20.04.2024 – Polska / Poland Moszna oddział Opole

DWIE WYSTAWY W JEDNYM DNIU 
 
W dniu 20.04.2024 o godzinie 10 rozpoczyna się Międzynarodowa Wystawa Psów w Mosznej .W dniu tym sędziowana będzie – II grupa. Boksery sędziowane będą jako pierwsze. Po około pół godzinnej przerwie rozpocznie się Specjalistyczna Wystawa Bokserów na którą bardzo serdecznie Wszystkich zapraszamy.
 

TWO DOG SHOWS IN ONE DAY

On April 20, 2024, the International Dog Show in Moszna begins at 10 a.m. On this day, the second group will be judged. Boxers will be judged first. After about half an hour’s break, the Specialized Boxer Exhibition will begin, to which we cordially invite everyone.

 

Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Sprawozdawczego Klubu Boksera w Polsce w dniu 17.03.2024.

Zarząd Klubu Boksera w Polsce informuje o zwołaniu Zebrania Sprawozdawczego Klubu Boksera w Polsce, które odbędzie się 17.03.2024r. w siedzibie ZKwP  Oddziału w Opolu przy ul.1 Maja 92  w Opolu. Początek zebrania o godz.11.00.

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
członków Klubu Boksera w Polsce.

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium Walnego Zgromadzenia i protokolanta.
3.Stwierdzenie Ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4.Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7.Odczytanie sprawozdań z działalności:
– Zarządu Klubu
– sprawozdanie finansowe
-sprawozdanie hodowlane
-sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8.Dyskusja nad sprawozdaniami.
9.Zatwierdzenie sprawozdań za rok ubiegły.
10.Udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu Boksera w Polsce.
11.Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
12.Uchwalenie wolnych wniosków i dezyderatów.
13.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie z poprzedniego zebrania dostępne jest do wglądu siedzibie ZKwP  Oddziału w Opolu przy ul.1 Maja 92  w Opolu oraz na Zebraniu Sprawozdawczym. Na życzenie możemy także udostępnić je drogą mailową.

 

 

Pożegnanie Izabeli Tomczyk

Z wielkim żalem informujemy, że dnia 26 lutego 2024 roku odeszła przedwcześnie nasza serdeczna koleżanka Izabela Tomczyk.
Bardzo przyjazna osoba, wielka miłośniczka bokserów, aktywnie uczestnicząca w życiu naszej bokserskiej społeczności.
W naszej pamięci pozostanie zawsze uśmiechniętą i pogodną osobą.

Msza święta żałobna odprawiona będzie się w dniu 6 marca 2024 roku o godzinie 13:00 w kościele św. Grzegorza na Woli, ul. Wolska 180/182, po czym nastąpi odprowadzenie urny z Prochami do grobu rodzinnego na cmentarz miejscowy.

W imieniu Klubu Boksera w Polsce składamy Rodzinie i Bliskim najszczersze kondolencje.